Podpořte nás💲🤑

odpojený muž si tě žádá

Daleko důležitější než materiální podpora, i když případným donátorům se meze nekladou, je pro nás váš aktivní přístup. Ukrýváte v hloubi své duše nějaký problém spojený s tíhou dnešní doby? Jste rozmazlený milenián, který dostává od života pěkně na frak? Nebo jste se naopak rozhodli proti všem nešvarům spojeným s přetechnologizovanou společností  bojovat? Dnes neexistuje člověk, který by nebyl nějakým, způsobem zasažen technologickým pokrokem. Zajímá nás, jak se s touto zátěží vyrovnáváte právě vy. 

Nebojte se s námi a našimi čtenáři podělit o vaše názory, tipy, rady a postřehy spojenými s pozicí muže (ale i ženy) ve světě tolik lišícího se od světa, do kterého byl člověk původně stvořen. Psaní je velmi dobrá terapie a pomáhá nám utřídit si naše, mnohdy velmi rozházené, myšlenky. Nemusíte být zrovna Neruda nebo Seifert. Pro nás je důležitý obsah, formu společně doladíme. 

Neváhejte a vaše příspěvky související s tématy @Odpojenéhomuže posílejte prosím na e-mailovou adresu: info@odpojenymuz.cz 

@Odpojenýmuž se rovněž nebrání spolupráci s jinými komerčními nebo nekomerčními subjekty. Prvořadé ale je, aby vzájemná spolupráce dávala hlubší smysl pro obě zúčastněné strany bez poškození jejich dobrého renomé. Nabídky spolupráce je možné opět posílat na e-mailovou adresu: info@odpojenymuz.cz

@Odpojenýmuž si váží všech lidí, kteří chápou, že tvoření obsahu, provozování webu, starání se o sociální sítě a v neposlední řadě propagace celého projektu něco stojí. Hlavně čas, který tím vším strávíme a který nám pak logicky chybí někde jinde, a samozřejmě peníze. Domníváme se ale, že projekt @Odpojenýmuž je svým způsobem unikátní a má smysl. Pokud se nás rozhodnete podpořit jakoukoliv, byť nepatrnou sumou, budeme moc rádi a vnoříte nám tím novou krev do žil. Je vždy skvělé vidět, že lidé ve váš projekt věří. Pokud se rozhodnete náš projekt podpořit finančně, učiňte tak prosím jednou z uvedených možností:

bitcoin logo - podpořte projekt odpojený muž

31vFcPKsqqdDkgkeqoNTStNZAquV8DJjfJ

litecoin logo - podpořte projekt odpojený muž

LRQGRJ821mmvrRhnG5PovBmJ8WWRmk27YC

Prostřednictvím prohlížeče Brave a jeho systému odměn. Prohlížeč je možné stáhnout zde:

https://brave.com/odp602